Välkommen att kontakta

Svensk Möbelrestaurering med alla sorts

frågor rörande restaurering!


Kajsa Stavebring


Tel. 0709 56 71 78

kajsa@svenskmobelrestaurering.se